عشق فقط خدا

عاقبت عشق زمینی را به عشق آسمانی باختیم

عشق فقط خدا

عاقبت ما کشتی دل را به دریای جنون انداختیم
عاقبت عشق زمینی را به عشق آسمانی باختیم

تا رها گردیم از دلواپسی در آنسوی خط زمان
ما در عرش کبریایی خانه ای از جنس ایمان ساختیم

با تو ام با نی عالم با تو ام ای مهربانم
ای تو خورشید فروزان من شبم شب را بسوزان

کوچکم با قطره بودن راهی ام کن سوی دریا
عاقبت باید رها شد روزی از زندان دنیا

سیر در دنیای معنا بی زمان و بی مکان
وصل در عین جدایی زندگی با جان جان
..زندگی با جان جان

عاشقان در شوق پروازند از این خاکدان
چون که باشد پای یک عشق خدایی در میان...

کانال تلگرام ما
contact
جهت ورود کلیک کنید :)
جست و جو
آخرین نظرات
  • ۱۹ آبان ۹۷، ۱۴:۵۶ - سیّد محمّد جعاوله
    عالیه
پیوندهای روزانه
  • ۲
  • ۰


fVpCn

دعاهای قرآنی ( 1)


دعا، خواندن خدا، درخواست از او،


هر کس در آسمان‌ها و زمین است از او درخواست می‌کند.

او هر روز در کاری است (الرّحمن/۲۹).


[هر کس در آسمان‌ها و زمین است] همگی دعا و تسبیح خود را می‌دانند (نور/۴۱).


ای مردم شما به خدا نیازمند هستید و خدا است که بی‌نیاز و ستوده است (فاطر/۱۵).


من نزدیک هستم. دعای دعاکننده را هنگامی که مرا بخواند، اجابت می‌کنم

پس باید مرا اجابت کنند و به من ایمان بیاورند تا رشد یابند (بقره/۱۸۶).


پروردگار شما فرمود: مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم.

در حقیقت کسانی که از پرستش من کبر ورزند

به زودی سرافکنده در دوزخ وارد می‌شوند (غافر/۶۰).زیباترین نام‌ها به خدا تعلّق دارد پس او را با آن نام‌ها بخوانید (اعراف/۱۸۰).23tmF


بگو، خواه الله را بخوانید یا رحمان را بخوانید، هر کدام را بخوانید،

نام‌های نیکوتر، تنها از آن او است (اسراء/۱۱۰).


بگو، پروردگار من فرمان داده خدا را در حالی که

عبادت را برای او خالص می‌گردانید، بخوانید (اعراف/۲۹).


اوست زنده‌ای که خدایی جز او نیست پس او را در حالی که

عبادت را برای او خالص می‌گردانید، بخوانید (غافر/۶۵).


اوست کسی که نشانه‌های خود را به شما می‌نمایاند و برای شما از آسمان روزی می‌فرستد.

جز آن کس که توبه‌کار است، پند نمی‌گیرد

پس خدا را در حالی که عبادت را برای او خالص می‌گردانید،

بخوانید هر چند کافران خوش نداشته باشند (غافر/۱۳-۱۴).


سجده‌گاه‌ها ویژة خداست پس هیچ کس را با خدا نخوانید (جن/۱۸).


پروردگار خود را به زاری و نهانی بخوانید زیرا او متجاوزان را دوست ندارد (اعراف/۵۵).


با بیم و امید خدا را بخوانید زیرا رحمت او به نیکوکاران نزدیک است (اعراف/۵۶).


تنها کسانی به آیات ما ایمان می‌آورند که …

و پروردگار خود را از روی بیم و امید می‌خوانند (سجده/۱۵-۱۶).کیست که درمانده را چون او را بخواند، اجابت می‌کند و گرفتاری را برطرف می‌گرداند؟


… چه اندک متذکّر می‌شوید (نمل/۶۲).


از هر چه از او خواسته‌اید به شما داده است. اگر [بخواهید] نعمت خدا را بشمارید نمی‌توانید

آن را به شمار درآورید. قطعاً انسان ستم‌پیشة ناسپاس است (ابراهیم/۳۴).


[خدا دعای] کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند،

اجابت می‌کند و از فضل خود به آنان زیاده می‌دهد ولی

کافران را عذاب سخت خواهد بود. اگر خدا روزی را برای بندگان خود وسعت می‌داد،

مسلماً در زمین سر به عصیان برمی‌داشتند لیکن به اندازه‌ای که می‌خواهد، فرو می‌آورد .

بی‌گمان او به بندگان خود آگاه و بیناست.


اوست کسی که پس از آن‌که ناامید شدند،

باران را می‌فرستد و رحمت خود را می‌گسترد. او سرور ستوده است (شوری/۲۶-۲۸).


tnmEw


بندگان [خدای] رحمان کسانی هستند که آنها با خدا، معبود دیگری نمی‌خوانند (فرقان/۶۸).انسان [از روی نادانی همان گونه که] خیر را می‌خواند، شرّ را می‌خواند.

او همواره شتاب‌زده است (اسراء/۱۱).


انسان از دعای خیر خسته نمی‌شود. چون شرّی به او برسد مأیوس و ناامید می‌شود (فصّلت/۴۹).چون نعمتی به او ببخشیم، روی برمی‌تابد و با تکبّر کناره می‌گیرد.


چون شرّی به او برسد، دست به دعای فراوان برمی‌دارد (فصّلت/۵۱).


چون به مردم زیانی برسد، پروردگار خود را،

در حالی که به درگاه او توبه می‌کنند، می‌خوانند.

آنگاه که از جانب خود، رحمتی به آنان بچشانیم

ناگاه دسته‌ای از آنان به پروردگار خود شرک می‌ورزند تا آن‌چه را به آنها داده‌ایم،

ناسپاسی کنند پس بهره‌مند شوید که به زودی خواهید دانست (روم/۳۳-۳۴).


چون به انسان زیانی برسد پروردگار خود را، در حالی که به سوی او بازگشت می‌کند،

می‌خواند سپس چون از جانب خود نعمتی به او عطا کند آن‌چه را

قبلاً خدا را برای رفع آن می‌خواند، فراموش می‌کند و برای خدا همتایانی قرار می‌دهد

تا [مردم را] از راه او گمراه گرداند.

بگو، به کفر خود اندکی برخوردار شو. تو اهل آتش هستی (زمر/۸).


چون به انسان زیانی برسد، ما را می‌خواند

سپس چون نعمتی از جانب خود به او عطا کنیم، می‌گوید: تنها آن را به دانش خود یافته‌ام.

[چنین نیست]. بلکه آزمایشی است ولی بیشتر آنان نمی‌دانند (زمر/۴۹).


چون به انسان زیانی برسد ما را به پهلو خوابیده، نشسته یا ایستاده می‌خواند.

چون گرفتاری او را برطرف کنیم، چنان می‌شود که

گویی ما را برای زیانی که به او رسیده، نخوانده است.

این‌گونه برای اسرافکاران آنچه انجام می‌دادند، زینت داده شده است (یونس/۱۲).هنگامی که در کشتی سوار می‌شوند خدا در حالی که

عبادت را برای او خالص کرده‌اند، می‌خوانند. چون آنان را به سوی خشکی برساند و

نجات دهد، ناگاه آنان شرک می‌ورزند تا به آن‌چه به آنها داده‌ایم ناسپاسی کنند.

از آنچه می‌خواهند، بهره‌مند شوند امّا به زودی خواهند دانست (عنکبوت/۶۵-۶۶).


چون موجی کوه‌آسا آنان را فراگیرد، خدا را بخوانند و دین خود را

برای او خالص گردانند و چون آنان را نجات داد و به خشکی رساند،

برخی از آنان میانه‌رو هستند.

نشانه‌های ما را جز، هر خائن ناسپاسی انکار نمی‌کند (لقمان/۳۲).


چون در دریا به شما صدمه‌ای برسد هر کس را می‌خوانید، ناپدید می‌گردد

جز او. چون [خدا] شما را به سوی خشکی رسانید، روی‌گردان می‌شوید.

انسان همواره ناسپاس است (اسراء/۶۷).


ES8wP

[خدا] کسی است که شما را در خشکی و دریا می‌گرداند.

تا هنگامی که در کشتی‌ها باشید و آنها با بادی خوش آنان را ببرند،

به آن شاد می‌شوند، ناگاه بادی سخت بر آنها بوزد و موج از هر طرف بر آنان بتازد و

یقین کنند که در محاصره افتاده‌اند. در آن حال  خدا را خالصانه می‌خوانند که

اگر ما را از این [حادثه] نجات دهی، قطعاً از سپاسگزاران خواهیم شد (یونس/۲۲).بگو، چه کسی شما را از تاریکی‌های خشکی و دریا می‌رهاند؟

در حالی که او را به زاری و پنهانی می‌خوانید که اگر ما را از این [حادثه] برهاند

قطعاً از سپاسگزاران باشیم (انعام/۶۳).


اوست کسی که شما را از نفس واحدی آفرید و جفت او را از آن پدید آورد …

چون [همسر او] سنگین بار شد، خدا، پروردگار خود را خواندند که

اگر فرزند شایسته‌ای به ما دهی، قطعاً از سپاس‌گزاران خواهیم شد پس

چون به آن دو فرزند شایسته‌ای داد، در آنچه به آنان داده بود،

برای او شریکانی قرار دادند (اعراف/۱۸۹-۱۹۰).خدا خود حق است و آنچه به جای او می‌خوانند، باطل است (حج/۶۲؛ لقمان/۳۰).


[مشرکان] به جای خدا جز [بت‌های] مادینه را نمی‌خوانند و

جز شیطان سرکش را نمی‌خوانند (نساء/۱۱۷).


خدا هر آن‌چه را جز او می‌خوانند، می‌داند (عنکبوت/۴۲).


کسانی را که به جز خدا می‌خوانند چیزی نمی‌آفرینند، در حالی که خود آفریده می‌شوند.

مردگان هستند نه زندگان، نمی‌دانند چه موقع برانگیخته خواهند شد (نحل/۲۰-۲۱).


ای مردم مَثَلی زده شد پس به آن گوش دهید. کسانی که جز خدا می‌خوانید،

هرگز مگسی نمی‌آفرینند هر چند برای آن اجتماع کنند.

اگر آن مگس چیزی از آنان برباید، نمی‌توانند آن را باز پس گیرند.

طالب و مطلوب هر دو ناتوان هستند (حج/۷۳).


کسانی  را که جز خدا پنداشته‌اید، بخوانید.

آنان هم‌وزن ذرّه‌ای نه در آسمان‌ها و نه در زمین مالک نیستند و

در آن دو، شرکتی ندارند. برای او از میان آنان هیچ پشتیبانی نیست (سبأ/۲۲).


کسانی را که جز او می‌خوانید، مالک پوست هستۀ خرمایی نیستند.

اگر آنها را بخوانید، دعای شما را نمی‌شنوند. اگر بشنوند شما را اجابت نمی‌کنند.

روز قیامت شرک شما را انکار می‌کنند (فاطر/۱۳-۱۴).


در حقیقت کسانی را که به جای خدا می‌خوانید، بندگانی مثل شما هستند.

پس آنها را بخوانید، اگر راست می‌گویید، باید شما را اجابت کنند.

آیا آنها پاهایی دارند که با آن راه بروند یا دست‌هایی دارند که با آن بگیرند

یا چشمانی دارند که با آن بنگرند یا گوش‌هایی دارند که با آن بشنوند؟

بگو، شریکان خود را بخوانید آن‌گاه علیه من نیرنگ کنید و

مرا مهلت ندهید (اعراف/۱۹۴-۱۹۵).


fi6ot

کسانی را که جز او می‌خوانند هیچ جوابی به آنان نمی‌دهند،

مگر مانند کسی که دو دست خود را به سوی آب بگشاید تا [آب] به دهان او برسد،

در حالی که به او نخواهد رسید. دعای کافران جز در بیراهه نیست (رعد/۱۴). آنان که به جای خدا می‌خوانید نه می‌توانند شما را یاری کنند و


نه خود را یاری کنند (اعراف/۱۹۷).


کسانی که به جای او می‌خوانند اختیار شفاعت ندارند

مگر کسانی که به حق گواهی داده باشند و بدانند (زخرف/۸۶).


کسانی که در برابر او می‌خوانند، به چیزی داوری نمی‌کنند (غافر/۲۰).


کسانی که آنان می‌خوانند،

خود به سوی پروردگار خود در پی یافتن وسیله برای تقرّب هستند

[تا بدانند] کدام یک از آنها به او نزدیک‎‌تر هستند.

به رحمت او امیدوارند و از عذاب او می‌ترسند

زیرا عذاب پروردگار تو همواره حذرکردنی است (اسراء/۵۷).
از مردم کسی است که خدا را در حاشیه می‌پرستد …

به جای خدا چیزی را می‎خواند که نه زیانی به او می‌رساند و

نه سود می‌دهد. این آن گمراهی دور و دراز است. کسی را می‌خواند که

زیان او نزدیک‌تر از سود است. وه چه بد مولای و چه بد همدمی است (حج/۱۱-۱۳).YHIhz

کیست گمراه‌تر از آن کس که به جای خدا، کسی را می‌خواند که

تا روز قیامت او را پاسخ نمی‌دهد. آنها از اینان بی‌خبر هستند (احقاف/۵).


کسانی که غیر از خدا، شریکانی را می‌خوانند [از آن شریکان] پیروی نمی‌کنند.

اینان جز از گمان، پیروی نمی‌کنند و جز گمان نمی‌برند (یونس/۶۶).


هرکس با خدا معبود دیگری را بخواند که هیچ برهانی برای آن ندارد،

حساب او با پروردگارش خواهد بود.

در حقیقت کافران رستگار نمی‌شوند (مومنون/۱۱۷).


معبودانی را که جز خدا می‌خوانند، دشنام ندهید، زیرا آنها از روی دشمنی،


به نادانی خدا را دشنام خواهند داد (انعام/۱۰۸).ادامه دارد...**************


کانال تلگرام در مورد خدا


کانال تلگرام خدا


صوت و کلیپ معنوی در


❤️کانال تلگرامی عشق فقط خدا❤️https://telegram.me/eshgekhodayi


Image result for ‫بنر تلگرام‬‎


نظرات (۵)

عالی بود


احسنت


همتتان مستدام
پاسخ:
ممنون از نگاه زیبایتان
لطفتان مستدام
ارادتمند شما همراه عزیز

بسم الله الرحمن الرحیم

مطالب گرانبها و اموزنده

 حرفهای از اعماق دل

 با سراسر عشق و محبی فراوان ازسوی مخلوقات برای خدایشان 

و اما با این همه یه نقد که نه

 میشه گفت یه یشنهاد دارم واسه تون نه واسه شما واسه همه دل سوزان دین

همه کسانی که دلسوز دین ند وبه حتم دلسوز بشریت اند 

و اما این عشق انان به بشریت در نگاه عوام ریا و تظاهر معنی می شود و هر اشک و اه شان هر دعا و نیایش انان م ی شود ریا و قصدی برای فریب مردم

مردمانی که مراقب انند تا فریب مذهب را بدست مذهبیون نخرند

چرا که درخیالشان مذهبیون به قصد تاراج ازادیشان نماز می خوانند

 و اما غافل از انند که در روزگار امروز ریا و تظاهر نفاق و دوروی در لباسی از جنس روشنفکری و غرب زدگی ظاهر گشته

 اینک انسانهای پست دون ماهی طماع نه درقالب دین درقالب رشنقکری و غرب زدگی برجان و مال مردمان غلبه میکنند

 مالهایشان  را به شعارهای قشنگ

 به وعده ازادی از جنس غرب به تارج می برند

 انان درد می افرینند

رنج به ارمغان می ارند

 و اما کسی این علت و اسباب درد را نه درک میکند نه می بیند

همچنان به مذهبیون پشت و در اغوش روشنفکران به خیال خود ارام میگریند

 این درد را نمی بینند

رفتار انان را ریا نمیدانند

 و همچنان ازاسلام  مسلمانی می رمند  میگریزند به دامن نا امن روشنفکران یناه می ارند

یادتان باشد رویارو و مقابله و راه کارییش روی این جماعت سخت مشکل و طاغت فرساو گاهی جان کاه است

چرا که همچوم مردمان عصرموسی(ع) و نوح (ع) و ..گمراهند و تنها تفاوت لباس های تن و مدل گیس های سرشان است و مرکبهای راهوارشان

 شما با دنیا و مردمانی مواجه هستید که  امروز برای  نهنگ اشگ ماتم می ریزند

تا  رنجهای هم نوعشان دیده نشود

شما با جماعتی ربرو رو هستیذ که امرز شیک و باکلاس کرواتی شده اند

 حرفهای قشنگ می زنند

اما در پنهان ذهن فکر حرفهای دیگری دارند

برای  زباله ریختن افراد خاطی درخیابان می خروشند

 ندا معترض می شوند

نهی میکنند

 اما درهمان خیابان گر خون ادمی بزمین ریزد درسکوت از کنارش می گزرند

 مردمانیکه بریا نجات گذبه  یقه می درانند

گر به روباهی توهینی شود می خروشند و اما دراهانت به اسنان  هیچ نمی گویند

 گمراهانی که در خیالشان حجاب زنان ریا است

و اما ان کسیکه درامد رقص و اوازاش را صرف یتیمان میکند سنبل اسایت و اسنانی پاک نهاد

اری می شود فریاد انان را شنید که فریاد می زنند  ان دختر رقاص غربی گر دین ندارد بهتر از هردیندار  وهر حجاب برسر ی است چرا که  دیروز  و هرروز دست نوازش بر سر یتمیان میکشذ

 ودرامد رقصش را به یتم خانه گان می بخشد

اما افسوس که غافلند ان ریا ان تطاهر و ان دروغ بزرگ است...

خسته شدم  از گفتن و اثر ندیدن

 حرفهای من از نگاه بساری  تندروی محض است

 و اما در نظر من

من تند نمی روم

 من ارام اهسته می دوم

و انانی که اتهام میزنند بدانند خودکند و خود شاید اهسته درسوکت بی حرکت مانده اند

 ادامه مطالب باشد برای  فردای دیگر

 فردایی که دانستم کسی هست که بشنود

کسی هست که واقعاتمایل به اصلاح امور داشه باشد

التماس دعا 

 

پاسخ:
بنده نظرات شما و نقدتان را با جان و دل پذیرا هستم و خیلی دوست دارم با شخصیتی همچون شما در این راه همسفر شوم بله اینروزها نقدهایی در قالب روشنفکری و پوچ از تفکر و بر مبنای رسانه زدگی و تبلیغات و تکرار و القا بقدری زیاد شده است که برای مقابله با آنان نیاز به شفافیت و روشنگری بر مبنای ایات الهی و بر مبنای علم روز داریم و آنقدر این راه را ادامه میدهیم تا نه از روی تعصب که از روی علم و با زبان خودشان بفهمانیم که اصل و فرع چیست و به کجا باید رفت و پرداخت
ما چون پشتوانه خدا را داریم بر هر نقدی خرافاتی و منحرف پیروز میشویم و این را از لطف خدا میدانیم و بس
به امید روزی که خداوند همه را به راه راست هدایت کند و با امام غایبش حکومتی جهانی در قالب یکتا پرستی و پادشاهی خدا و دین را برپا کند
به امید آن روز انشاءالله
معنی امید و بیم را در شناخت تو دانستم 
هم بیم دارم زتو هم امید به تو 
نه بیم من زتو پیش می افتد ار امیدم به تو
نه امیدم به تو سبقت میگرید از ترس ز تو

پاسخ:
و این تفسیر همان خوف و رجا در مقابل خداست
خدایی که فرمود بگو من آمرزنده مهربانم ولیکن عذاب من هم برای کافران شدید است
شگفتا عجیبا که همان میزان میل ماندن دارم دراین عالم خاکی و همان قدر میل دل کندن ازن 
میل ماندن دارم تا بمانم دراین کره خاک تا بندگی کنم تو را 
میل امدن دارم به سوی تو که بی تاب تومی سوزم دراین عشق
درانن ارزوی ماندن یا رفتن 
نفس هایم را به تو می سپارم الله 
هرچه خواهی کن
ماندن نعمت و رفتن رحمت است 
 بمانم نعمت است نعمتی که تورا بندگی میکنم بیشتر
مردن و رفتن نعمت است نعمتی که می رسم به تو
 گر لایق تو و دیدارتو باشم 
التماس دعا  

پاسخ:
در خطبه همام در وصف سیمای مومنان امام فرموده است که برای مومنان

خدا در جانشان بزرگ و دیگران کوچک مقدارند

و اگر نبود مرگی که خدا برایشان مقدر کرده روحشان به اندازه چشم بر هم زدنی در بدنهایشان قرار نمیگرفت از شوق بهشت و از ترس عذاب جهنم

و شما مصداق همین وصف گرانبها هستین
بسم الله الرحمن الرحیم
خدایا 
راضی ام از رضای تو 
راضی ام به رضای تو 
چقدرزیبا است 

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی