عشق فقط خدا

عاقبت عشق زمینی را به عشق آسمانی باختیم

عشق فقط خدا

عاقبت ما کشتی دل را به دریای جنون انداختیم
عاقبت عشق زمینی را به عشق آسمانی باختیم

تا رها گردیم از دلواپسی در آنسوی خط زمان
ما در عرش کبریایی خانه ای از جنس ایمان ساختیم

با تو ام با نی عالم با تو ام ای مهربانم
ای تو خورشید فروزان من شبم شب را بسوزان

کوچکم با قطره بودن راهی ام کن سوی دریا
عاقبت باید رها شد روزی از زندان دنیا

سیر در دنیای معنا بی زمان و بی مکان
وصل در عین جدایی زندگی با جان جان
..زندگی با جان جان

عاشقان در شوق پروازند از این خاکدان
چون که باشد پای یک عشق خدایی در میان...

کانال تلگرام ما
contact
جهت ورود کلیک کنید :)
جست و جو
آخرین نظرات
 • ۹ دی ۹۷، ۱۵:۲۳ - دخـترکــ بی نام
  چ قشنگ
پیوندهای روزانه
 • ۰
 • ۰


واقعا چرا؟؟؟


ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎ ﻗﺮﺍﺋﺘﯽ: ﭼﺮﺍ ﺑﻌﻀﯽ آدمﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﯽﺷﻦ،


ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻣﯽﺧﻮﺍﺩ ﻣﯽﮐﻨﻦ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻫﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ.


ﭘﺲ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺧﺪﺍ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪﺍﻧﺪ:

 ۱. ﻋﯿﻨﮏ

 ۲. ﻣﻠﺤﻔﻪ

 ۳. ﻓﺮﺵ

 ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻟﮑﻪ ﭼﺎﯾﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺭﻭﯼ ﻋﯿﻨﮑﺖ،


"ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ" ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ "ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ" ﮐﺎﻏﺬﯼ ﭘﺎﮎ ﻣﯽﮐﻨﯽ!
.
ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﮑﻪ بنشیند ﺭﻭﯼ ﻣﻠﺤﻔﻪ، ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﯼ "ﺳﺮ ﻣﺎﻩ" ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎ ﻭ ﻣﻠﺤﻔﻪﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ،


ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ "ﭼﻨﮓ” ‏(مثل ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺪﯾﻢ) ﻣﯽﺷﻮﯾﯽ!

.
ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﮑﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ،


ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﯼ "ﺳﺮ ﺳﺎل"، ﺑﺎ "ﺩﺳﺘﻪ ﺑﯿﻞ"ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺶ ﻣﯿﺎﻓﺘﯽ!


ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﻩﻫﺎﯼ مؤﻣﻨﺶ ﻣﺜﻞ ﻋﯿﻨﮏ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ.


ﺑﻨﺪﻩﻫﺎﯼ ﭘﺎﮎ ﻭ ﺯﻻﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﭼﺸﻢ ﺍﺳﺖ،


ﺗﺎ ﺧﻄﺎ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ‏(ﻭﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻭ ﺧﻔﯿﻒ‏).

 ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﺶ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﮓ!


ﻭ ﺁﻥ ﮔﺮﺩﻥ ﮐﻠﻔﺖﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﭼﺮﮎﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﺩ;

(ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ: ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮﺍﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﯽﺩﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﮐﻔﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺎﻓﺰﺍﯾﻨﺪ)


ﻭ ﺳﺮ ﺳﺎﻝ ‏(ﯾﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ، ﯾﺎ ﻫﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﻭ ﻫﻢ ﻗﯿﺎﻣﺖ‏) ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺍﺯ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ.http://www.khorasannews.com/OnlineNewsImage.aspx?id=6390555


!!!!! خدایا....
دریافته ام کسی که می گوید " برایم دعا کن ..."..
از روی عادت نمی گوید....!
کم آورده است....
دخل و خرجش دیگر باهم نمی خواند...
صبرش تمام شده است ....
ولی دردهایش هنوز باقی مانده است....!!!
مهربانم..!!کاش می دانستی چقدر دردناک است ،شنیدن جمله :
"برایم دعا کن..."
خدایا کمکش کن ..
هنوز هم به معجزه کرامتت ایمان دارد.... یارب!
هنگامی که ثروتم دادی، خوشبختی ام رانگیر.
هنگامی که توانایی ام دادی، عقلم را نگیر.
هنگامی که مقامم دادی،
تواضعم رانگیر.
انگاه که تواضعم دادی ،
عزتم رانگیر.
وقتی قدرتم دادی ،
عفوم رانگیر .
هنگامی تندرستی ام دادی،
ایمانم رانگیر . و آنگاه که فراموشت کردم ، فراموشم مکن،
آمین یا رب العالمین


*******************************

امام صادق میفرمایند:

من در عجبــــم کسی در انـــدوه باشد

و به ذکر یونسیه پنــــاه نبرد

لــآ اِلــهَ الــآ اَنـــت

سُبحــانَکــــَ . .

اِنــــی کُنـــتُ مـــِنَ الظالِمیــــــن . .

http://uupload.ir/files/cj5m_8363196d2493197221e7f9e0704c5b28-425.jpg


حواست هست خدا؟؟

هروقت صدای شکستن خودمو شنیدم.

گفتم باشه منم خدایی دارم....

حواست هست خدا؟؟

ازبچگی تاالان هروقت زمین خوردم و به سختی پاشدم

یه جمله شنیدم "غصه نخور خدابزرگه"

حواست هست خدا؟؟

حواست هست هرروز باهات دردودل میکنم؟؟

حواست هست غصه هام داره سنگینی می کنه؟؟

حواست هست خیلی وقته چشام بارونیه؟؟

حواست هست نفس کم اوردم..

خدایا نفس میخوام....

خوشی میخوام..زندگی میخوام ....

خدااااااایا یه خنده از ته دل میخوام..


http://www.khorasannews.com/OnlineNewsImage.aspx?id=6404550


چشمهایت را ببند ،

در دلت با خدا سخن بگو ،

به همان زبان ساده ی خودت سخن بگو ؛

هرچه میخواهی بگو ، او میشنود ...

شاید بخواهی تورا ببخشد ،

یا آرزویی داری ،

شاید دعایی برای یک عزیز و یا شکرش ،

بگو میشنود . . .

این لحظه ی زیبا را برای خودت تکرار کن ؛

پرواز دلت را حس خواهی کرد ...برای زیارت خدا لازم نیست

به مساجد، زیارتگاهها وسرزمین وحی برویم

خدا را می توان درشادکردن چشمان گریان کودکی فقیر

درخیابان وهر جای دیگری زیارت کرد


http://images2.persianblog.ir/525401_5Pbtu4uF.jpg


چی دوست داری؟


دوست داری حافظه ات زیاد بشه؟؟

۱-مسواک بزن ,۲-روزه بگیر, ۳-قرآن بخون.

می خوای کمر درد نگیری؟

نشسته شلوار بپوش.

دوست داری گوش درد و دندون درد نگیری؟؟

بعد از هر عطسه ای که می کنی بگو:الحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمین


می دونی خداوند از چه چیز هایی بیزاره؟

۱-خوابیدن بدون نیاز ۲-خوردن در حال سیری ۳-خندیدن بی جا

می دونی چه کسی ثواب شب زنده داران و عبادت کنندگان رو می بره؟

کسی که با وضو می خوابه

دوست داری رزق و روزی ات زیاد بشه؟

ناخن هات رو روز جمعه بگیر .


میدونی خوابگاه شیطان کجاست؟؟

توی ناخن بلند
 

می دونی روز قیامت چه کسی رو دست بسته میارن و جاش توی دوزخه؟


هر مردی که با زن نامحرم دست بده.)

می دونی چه کسی راه بهشت رو گم می کنه؟؟


کسی که وقتی نام پیامبر (ص)رو می شنوه،


صلوات فرستادن رو فراموش می کنه.پیامبر اکرم (ص)

دوست داری گناه های چهل سالت محو بشه؟؟


هر صبح۱۰بار بر پیامبر صلوات بفرست
روزی پیامبر اکرم ص خطاب به خداوند عرض کرد ؛

◄【 پروردگارا !

روز قیامت ، هنگام محاسبه اعمال، جلوی دیدگان انبیاء و

مردم آیین های دیگر، اُمت من را حسابرسی مکن!

مبادا به سبب اعمال بدشان،جلوی همه آبرویشان برود!

طوری به حساب آنها برس ، که فقط من از آن آگاه شوم و تو! 】►

خدای مهربان فرمود:

◄【 ای حبیب من!

من از تو، نسبت به بندگانم مهربان ترم!

طوری اعمال آنها را حسابرسی میکنم که حتی تو هم از آن با خبر نشوی! 】►

•/ برگرفته از کتاب 515 حدیث قدسی /•شیخ رجبعلی خیاط می فرمود:

در بازار بودم...

اندیشه مکروهی در ذهنم گذشت.

بلافاصله استغفار کردم و به راهم ادامه دادم.

قدری جلوتر شترهایی قطار وار از کنارم می‌گذشتند.

ناگاه یکی از شترها لگدی انداخت که اگر خود را کنار نمی‌کشیدم، خطرناک بود.

به مسجد رفتم و فکر می‌کردم همه چیز حساب دارد.

این لگد شتر چه بود...!؟

در عالم معنا گفتند:

شیخ رجبعلی! آن لگد نتیجه آن فکری بود که کردی!

گفتم: اما من که خطایی انجام ندادم...

گفتند: لگد شتر هم که به تو نخورد...!

قانون کارما در کائنات جریان دارد... حتی یک تفکر منفی میتواند تاثیری منفی ایجاد کند...

ﺧــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪﺍﯾﺎ

ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮐﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ، ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ

ﻣﯿﺒﺮﻡ ....

ﺧــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪﺍﯾﺎ

ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮐﻪ ﻫﻮﺱ ﭼﻮﻥ ﺯﯾﺒﺎ ﺭﻭﯾﯽ ﺯﺷﺖ ﻃﯿﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯿﺒﺮﻡ...

ﺧــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪﺍﯾﺎ

ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺟﺰ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻮ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯿﺸﻮﺩ، ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯿﺒﺮﻡ ...

ﺧــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪﺍﯾﺎ

ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﺮ ﺩﺳﺘﻬﺎ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ، ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺯﺍﺩ ﻭ ﺗﻮﺷﻪ ﺍﯼ، ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯿﺒﺮﻡ .....

نظرات (۲۱)

 • Fatemeh sadatmand
 • عالییییییییییییییییییییییییی بود صحبت حاج آقا قرائتی

   

  پاسخ:
  وبلاگ شما عالی تر بود...لایک مثبتتان با خدا

  نام خـدا نبـردن از آن به که زیر لـب/
  بهـر فـریب خــلـق ، بگـویی خـدا خـدا
  .

  سلام
  وبلاگت رو خیلی دوست دارم
  خیلی آرومم کرد
  به منم سر بزن خوشحال میشم
  دعام کن...
  پاسخ:
  سلام...یاد و نام خداوند مهربان ارامبخش دلهاست
  خدا زن یا مرد ؟ ایا ازدواج هم کرده ؟ میگن خدا نور است اگه اینطور باشه که خیلی خیلی مسئله پیچیده میشه ایا درست ؟ و هزاران سئوال دیگر که هیچ کدام با ذیگری جور در نمی اید ولی با یک تحقیق و مطالعه و بررسی جامع و کامل صدرصد به این نتیجه خواهید رسید که اصلا خدا وجود ندارد ولی اگر با احساسات و تعصبات افراطی بررسی کنید ان موقع قضیه فرق میکند 
  پاسخ:
  شهاب عزیز سلام
  در مورد وجود خدا تقریبا 95درصد آدمیان اتفاق نظر دارند
  جنس خدا رو اگر میخواهید بدانید خودش در قرآن بهترین مدافع خود است و بی نقص قانعتان میکند ولی بنده هم در این زمینه جوابی رو فردا از جواب های علی ع خدمتتون ارسال میکنم زیر همین کامنت شما
  موفق باشید
  شما گفته اید تقریبا 95 مردم در مورد وجود خدا اتفاق نظر دارند منظورتان اگر ایران عزیزمان باشد شاید ولی در تمام دنیا اینطور نیست چون بنده 6کشور مختلف سفر کرده ام که بیشترشان هم کشور اسلامی بودند ولی خیلی از انها در مورد وجود خدا بطور کامل ایمان نداشتند و برای این حرف خود هم دلایل محکم و علمی ثابت شده و معتبر داشتند باز هم میگویم هر شخصی بنا بر تفکرات و عقاید و دلایل خاص خود وجود خدا را قبول دارد ولی در کل اگر به دنبال دلایل وجود خدا باشید مسائل و موارد و دلایل علمی و ثابت شده که نشان از نبود خدا دارد خیلی خیلی بیشتر از دلایل وجود خدا است چون من هم تقریبا با مطالعه کامل نشریات و مجلات و کانالها و راههای رسمی و معتبر شناخته شده دیگر یقین صدرصد پیدا کرده ام که خدایی وجود ندارد مگر انکه بخواهید از منظر احساسات و عواطف و غیره به وجود خدا نگاه کنید از پاسخ شما هم ممنون با اینکه قانع کننده نبود ولی بازهم تشکر 
  پاسخ:
  شهاب عزیز پاسخ شما رو با دلایل قانع کننده میدهم اولین موردش هم مناظره امام علی ع

  خدا ؟؟؟

  امام علی (ع) در مقابل سؤال کفار راجع به خداوند به زیبایی جواب دادند وهم ضعف و عدم درک ما از وجود خداوند را شرح دادند.
  سؤال کفار از امام علی(ع):
  در چه سال و تاریخی خدایت به وجود آمد؟
  امام فرمود ؛ خداوند وجود داشته قبل از بوجود آمدن زمان و تاریخ و هرچیزی که وجود داشته.
  کفار گفتند چه طور میشود؟
  هرچیزی که به وجود آمده یا قبلش چیزی بوده که از او به وجود آمده ویا تبدیل شده!
  امام علی (ع) فرمود :
  قبل از عدد ٣ چه عددی است ؟
  گفتند ٢
  امام پرسید قبل از عدد ٢ چه عددیست ؟
  گفتند ١
  امام پرسید و قبل از عدد ١ ؟
  گفتند هیچ
  امام فرمود چطورمیشود عدد یک که بعدش اعداد بسیاری هست قبل نداشته باشد ولی قبل ازخداوند که خود احد و واحد حقیقی است نمیشود چیزی نباشد!
  کفار گفتند خدایت کجاست وکدام جهت قرار گرفته؟!!
  امام فرمود همه جا حضور دارد وبر همه چیز مشرف است .
  گفتند چطور ممکن است که همه جا باشی و همه جهت اشراف داشته باشی؟!
  امام فرمود:
  اگر شما در مکانی تاریک خوابیده باشید صبح که بیدار شوید روشنایی را از کدام طرف و کجا می بینید؟
  کفار گفتند همه جا و از همه طرف
  امام فرمود پس چگونه خدایی که خود نور سماوات و ارض است نمیشود همه جا باشد؟
  کفار گفتند : پس جنس خدا از نور است اما نور از خورشید است خدایت از چیست!؟
  چطور میشود از چیزی نباشی همه جا هم باشی قدرت هم داشته باشی !؟
  امام فرمود خداوند خودش خالق خورشید و نور است ایا شما قدرت طوفان و باد را ندیده أید؟ باد از چیست که نه دیده میشود نه از چیزی است،در حالی که قدرتمند است؟
  خداوند خود خالق باد است.
  گفتند :خدایت را برایمان توصیف کن.از چه درست شده؟
  ایا مثل آهن سخت است؟
  یا مثل آب روان؟
  ویا از گاز است و مثل دود و بخار است !؟
  امام فرمود:
  ایا تا به حال کنار مریضی در حال مرگ بوده اید و با او حرف زده اید؟
  گفتند : آری بوده ایم وحرف زده ایم .
  امام فرمود : آیا بعداز مردنش هم بااو حرف زدید ؟
  گفتند نه چطور حرف بزنیم در حالی که او مرده ؟!
  امام فرمود : فرق بین مردن و زنده بودن چه بود که قادر به تکلم وحرکت نبود؟
  گفتند :روح،روح از بدنش خارج شد.
  امام فرمود شما آنجا بودید و میگویید که روح از بدنش خارج شد و مُرد.
  حال آن روح را که جلو چشم شما خارج شده برایم توصیف کنید از چه جنس و چگونه بود !؟
  همه سکوت کردند.
  امام علی (ع) فرمود: شما قدرت توصیف روحی که جلو چشمتان از بدن مخلوق خدا بیرون آمده را ندارید؛ چطور قادر به فهم و درک ذات أقدس احدیت و خدای خالق روح هستید؟

  این اولین جواب در مورد سوالتون
  شهاب عزیز 4جواب جواب دیگر را با عنوان خداشناسی از کتابهای قرآن و نهج البلاغه و مناظره اما رضا با عمران صابی و مناظره امام رضا در مورد خدا با  زندیق را طی مطلبی جدا گانه در وبلاگ خواهم گذاشت اما مایلم شما هم مستندات عدم وجود خدا را بصورت علمی و مقالات یا در قالب مناظره هایی موفق بنفع اثبات کننده عدم وجود خدا همین جا برای ما بفرستید بنده بعد از این 5مورد جوابییه

   باز هم مستنداتی دارم .اما چون این دلایل قانع کننده هستند فعلا به همین ها بسنده میکنم .

  موفق باشید دوست عزیز

  با تشکر مدیر وبلاگ عشق فقط خدا .مرتضی زمانی
  اول از همه ممنون که با حوصله و دقت و با در اختیار گذاشتن وقت خود به سئوالهای بنده جواب میدهید دوم برای اثبات وجود نداشتن خدا مطالبی که باید ذکر شود پیوسته و بیان کردن انها پشت سرهم میباشد که برای این کار نه زمان کافی و نه مجالی برای این کار میباشد البته چرا رودرو و در یک مکان مناسب میشود چون برای متقاعد کردن و ذلیل و مدرک ارائه دادن ممکن است ساعتها طول بکشد و براستی با این پرسش و پاسخی که بین حضرت علی و اشخاص مخاطب او صورت گرفته نمیتوان کسی را قانع کرد اینگونه باشد حضرت در جایی فرموده اند باد و یا طوفان دیده نمیشود ولی دارای قدرت زیادی است بله درست است اما باد دو حالت بیشتر ندارد اگر ضعیف باشد به صورت نسیم و یا باد ملایم میباشد و در غیر اینصورت گردباد و یا طوفان میباشد که کارش فقط ویرانی و خرابی است انهم فقط در یک منطقه محدود و خاص و در بعضی از کشورها دیگر انکه خداوند خودش را در قران به نور تشبیح کرده اگر اینگونه باشد مرکز تفکرات و تصمیم گیری و چشمهای خداوند برای دیدن و تصمیم گرفتن بصورت پراکنده است یعنی انها بصورت ذرات و مولکولهای ریز در تمام جهان و کهکشان پراکنده است و یا دانشمندان گفته اند سیاراتی وجود دارد که برای رسیدن به انها اگر با سزعت نور حرکت کنیم 1400سال نوری طول میکشد تا انسان به انها دست یابد بقیه را خود حساب کنید که چه خبر است حالا این خدا خدای ان سیارات هم است یا فقط مختص زمین میباشد و چراهای دیگر که از حوصله بحث در مورد ان البته در اینجا خارج است سلامت و تندرست باشید
  پاسخ:
  خواهش میکنم دوست عزیز،
  شهاب عزیز،بنده بخاطر شما بعد از مناظره امام علی ع از 4منبع دیگر قرآن و تفسیر آیه 35 سوره نور و دو مناظره امام رضا در مورد وجود خدا و یک مطلب از نهج البلاغه با عنوان خداشناسی از منظر علی ع را طی یک مطلب کامل در وبلاگ قرار دادم ولی شما ظاهرا متوجه این مطلب نشدید ،پیشنهاد میکنم این مطلب را با سر تیتر خدا چیست؟خدا کیست؟و آیا خدا وجود دارد را کامل و با حوصله بخوانید چون بیش از 4ساعت براش وقت گذاشتم فقط بخاطر شما
  بعدا اینکه جهت تبادل نظر مستقیم شماره تلگرامتون رو خصوصی به بنده بفرستید تا با بحث مستقیم بنده با دلایل دیگر از منابع دیگر باز هم توضیحات کامل دیگری دارم
  شما هم مستندات عدم وجود خدا را جمع کنید تا ببینم نحوه تحقیق شما از کدام منابع است
  در مورد تشبیه امام علی ع به طوفان و باد فقط از بعد عدم دیده شدن این دو مورد و داشتن قدرت بینهایت این دو پدیده میباشد
  درمورد اینکه خدا نور است در تفسیر آیه نور خیلی جامع و کامل ماهیت نور بودن خدا توضیح داده شده است
  بنده باز هم مشتاق ارایه مستندات و توضیحات دیگری تا اثبات کامل وجود خدا به جنابعالی هستم
  در شبهای قدر هم خود و دوستانم بشرط لیاقت براتون بسیار دعا کردم که خدا خودش دستتونو بگیره
  اینکه شما روحیه جستجو و تحقیق را پیدا کرده اید خود موهبت خداست و یعنی خدا میخواد دستتونو بگیره و به حال خودتون رها نکرده شما رو
  اطمینان دارم با تحقیق و مطالعه در نهایت وجود خدا را ایمان خواهید آورد

  در ضمن پیشنهاد میکنم در راستای تحقیقاتتون مستند ادواردو آنیلی وارث خانواده آنیلی رو که ایتالیایی هستن را هم مطالعه و یکی دیگر از بندگانی که میتوانست با ثروت هنگفت خانواده آنیلی دنیایش را به تباهی بکشاند را هم بشناسید و ببینید چطور خداوند دستشو گرفت و مسیر دنیا و اخرتش را با قرآن تغییر دهد

  ترجیح میدهم به خدا اعتقاد داشته باشم و بمیرم و ببینم خدا نیست تا اینکه به خدا معتقد نباشم وبمیرم و ببینم که خدا هست،آلبر کامو

  شما فقط با مطالعه کامل قرآن به ترجمه فارسی شاید کوتاهتر از هر مسیری به وجود خدا پی ببرید

  باز هم توصیه میکنم مطلب جداگانه ای که صرفا بخاطر شما در وبلاگ قرار دادم را با حوصله مطالعه فرموده تا ادامه مستندات را در صورت تمایل بصورت ارتباط تلگرامی براتون ارایه کنم
  دوستدار شما
  مدیر وبلاگ... مرتضی زمانی
  خوش به حال شما یا من بنده خدا نبودم نیستم یا این که خدای وجود ندارد هر بار با اسم خدا خوش حال بودم ولی نمیادم به نظرم خدای وجود ندارد اگر هم خدای وجود دارد خدای بدی هست خدای خوبی مرده اگر حرفم باعث ناراحتی شما شده ببخشید شاید دلم بیش از اندازه پر است باز هم معذرت میخوام 
  پاسخ:
  میثم جان سلام کاملا میشه درک کرد که با یک حال بد این نظریه رو نوشتی و تو دلت خدا را باور داری

  خیلیا خصوصی پیام دادن که بعضا در کوچکترین شکست های زندگی یهو به دلشون افتاده پس این خدا چیکار میکنه و کجاست ؟؟؟ اما

  مگه هر وقت قرار شده زندگی به نفع و وفق مراد ما باشه خدایی هست و در غیر اینصورت خدایی نیست؟

  سوال؟خدا در کجای این قرآنش که شکی در آن نیست قول یک زندگی بدون مشکل رو به بنده هاش داده که ما در جستجوی یک زندگی بدون مشکل و رنج و دردسر و امتحان و آزمایش هستیم؟

  لقد خلقناالانسان فی کبد...و ما انسان را در رنج و سختی افریده ایم

  تا حدودی  سر بسته عرض میکنم یه اتفاقی ماهیانه برا خانمای محترم می افته یه جایی از قرآن این ایه اومده خدا فرموده بگو آن رنجی است برا زنان

  یه ایه داریم تو سوره بقره ایه 155

  و بی تردید شما را به چیزی اندک از ترس و گرسنگی و کاهش بخشی از اموال و کسان و محصولات [ نباتی یا ثمرات باغ زندگی از زن و فرزند ] آزمایش می کنیم. و صبرکنندگان را بشارت ده.

  و اگر مشابه این چند ایه رو بخواهیم منتقل کنیم این قسمت جا نمیده

  اما اینو بدون ما هدف از خلقتمون اثبات لیاقتمون در همین امتحانات هستش که بعدش بسته به همین لیاقتها به کمال برسیم این زندگی دنیا نوعش و مقدارش در حد لیاقت انسان بعنوان اشرف مخلوقات نیست وگرنه به بهترین شخصیتهای عالم امکان چون محمد ص و امام علی ع داده میشد و خوب میدونید زندگی مادی این دو بزرگوار و فرزندانش تا امام 11 چطور تمام شده

  پاک مردان عاشقی چون چمران خیلی عالی به این نتیجه رسیدند و پیبشنهاد میکنم مناجاتهای ایشون رو بخونید

  عاقبت عشق زمینی را به عشق آسمانی باختیم...

  میثم عزیز از قسمت نظر خصوصی شماره تلگرامیتون رو بفرستین تا اگر مایل بودین بصورت مستقیم دو جلسه با شما صحبتی داشته باشم

   ارادتمند شما مرتضی زمانی مدیر وبلاگ


  سلام شمامیگیدخداهست همش حرف امام و پیامبر هارومیزنیددرصورتی که در زمان ما نیستند قدیما خیلی باالان فرق میکرده اون موقع یه امامی بوده ازیتیما دلجویی کنه اون موقع دشمنومیشناختی اون موقع میدیدی امام یعنی چی دین یعنی چی الان یه آدمهایی هستن فکر میکنی اینا دیگه بنده خوب خوب خدان ولی بعد چن وقت می فهمی ای بابا به این میگن بنده طرف نماز خون روزه بگیران کربلایی ولی خیلی راحت دل می شکنه حتی فکر نمیکنه طرف آدم هست یا ن فقط خودشو می بینه من پدرمو ازدست دادم بعدش دعا کردم تنها برادرم سالم باشه ولی کوخدا داداشم فقط بادوستاشه سیگارمیکشه حرف مامانم اصلابراش اهمیتی نداره بهش میگه حرف نزن کوخدا من صداش کرده بودم دلش به حال تنهایی مانسوخت که این ن اینا تنهان حداقل دلشون به همین خوش باشه که پسرش خوبه خداکجاست کو عدالتش 
  پاسخ:
  دوست و همراه عزیز خدمت شما عرض سلام و ادب دارم

  خدا از اول بوده و هست و خواهد بود و مختص زمانی خاص نیست

  امامان هم اون زمان بودند و هم این زمان ما امام زمانمون هست و دنیا رو مدیریت میکنه دین هم دین اسلام یک دین کامل با احکامی بر گرفته از قرآن بعنوان یک کلام آسمانی و کامل و بی عیب و نقص دین من و شماست

  اینکه یه نفر نماز خون اعمال و رفتارش با نمازش همسو نیست باید به اون نمازش شک کرد نه اصل نماز

  اینکه برادرتون در راه راست نیست تقصیر خداست یا خودش و اعمالش؟ خدا راه رو از چاه نشون داده تقصیر ما اینه که خودمون راه خوب رو انتخاب نمیکنیم الانم دلیلش اینه ایشون دست خدا رو ول کردن نه خدا دست ایشون رو و هر وقت برگردن خدا رو توبه پذیر و اصلاح کننده خواهند یافت فقط دعای مادر کافی نیست خودش هم باید کمی بخواد و همت کنه و یه شخصی بعد از مادرتون باهاش صحبت کنه و دستشو بگیره اونوقت خدا هم دستشو میگیره

  اما کمی فکر کنید و صبور باشید ببینید اگه ما زندگی خوب داشته باشیم خدا هست اما در غیر اینصورت خدا نیست؟این چه منطقیه عزیزم
  زندگی و اتفاقاتش همگی امتحان الهیست چه خوب چه بد اما در اتفاقات زندگی ما خودمون هم مقصر هستیم در ناملایمات کمی هم بنشینیم و فکر کنیم کجا کم گذاشتیم کجا اصول یک زندگی خدایی رو زیر پا گذاشتیم اگر مقصر ما بودیم که خود کرده را تدبیر نیست و سعی در جبران و عدم تکرارش باشیم اما اگر رد پایی از ما نیست پس این امتحان خداست و باید صبور باشیم زندگی و دنیا جای زندگی نیست جای امتحانه و اتفاقات خوب و بد رو با هم داره

  و چه قشنگ بود این مطلبی رو که تو وبلاگ گذاشته بودم البته اگه کسی با فکر و تدبر بهش نگاه کرده باشه

  خدایا من از یادت در این دنیا بهشتی ساخته ام زیباتر از رویای زمینیان

  روحش شاد آنکه به بهانه زندگی در این مخمصه غرق شد


  مرتضی زمانی مدیر وبلاگ عشق فقط خدا
  خدا !!!!!من که شک دارم.با همین ناامیدی و سرگردانی حال میکنم ولی خودم را به زاری و گریه نمی اندازم برای کسی که برای یکبار جوابم را نداد و در تعجبم که خود را نزدیکتر از رگ گردن به ما معرفی کرده است! 
  پاسخ:
  بودن خدا که اصلا جای بحث نیست ولی اینکه با خدا تاجر گونه رفتار شود خدا رو خوش نمیاد اینکه خدا رو در حد یه نیاز مادی کوچک کنیم و ربط به بودن و نبودنش داشته باشیم خوب نیست چه بسیار آدمایی که با براورده شدن همه حاجتهایشان در این دنیا هلاک شدند و چه بسیار ندادن ها چه رستگار کرد بنده ها رو
  خدا بزرگتر از انست که وقتی یک عاشق به معشوقش نمیرسد باهاش قهر میکند
  شما اگر نعمات مادیتان را نگاه کنید از نصف مردم دنیا ثروتمند هستید متن پایین را بخوانید این فقط یک نمونه و نمونه های دیگر هم داشتن والدین داشتن سرپناه داشتن سلامتی و....

  #تلنگر

  ✅ امیدوار باشید ! و شکر گزار خداوند

  نشریه #اکونومیست:

   اگر دارایی شما از قبیل موجودی حساب بانکی، اموال و ...

  حدود 2 هزار دلار (8 میلیون تومن) باشد

  پس شما از #نصف_مردم_دنیا 👈🏻 ثروتمندتر 👉🏻 هستید!

  (به عبارتی دیگر، نصف مردم دنیا کمتر از 8 میلیون تومان سرمایه و اموال دارند).

  💥 متن انگلیسی خبر از سایت اکونومیست:

  IF YOU had only $2,220 to your name (adding together your bank deposits, financial investments and property holdings, and subtracting your debts) you might not think yourself terribly fortunate. But you would be wealthier than half the world’s population, according to this year’s Global Wealth Report by the Crédit Suisse Research Institute.

  لینک مستقیم به سایت اکونومیست:

  http://www.economist.com/news/business-and-finance/21710771-new-analysis-how-worlds-wealth-distributed-you-may-be-higher-up

  💐کانال عشق فقط خدا💐

  @eshgekhodayi

  سلام

  با اجازه مدیر محترم


  همای عزیز،اگه به خدا شک دارید،دلتون  رو پاک کنید، من نمیگم خودِمن آدم پاکی هستم و دلم پاکه!! اما می دونم وقتی دلم زنگار میگیره خدا رو فراموش میکنم!!!

  دوست خوبم، خدا نه تنها از رگ گردن به ما نزدیکتره که تو نفس نفسِ ما جریان داره

  هرآدمی به درگاه خدا خواسته هاشو ببره بی جواب برنمیگرده!! منم از خدا دوچیز خواستم اما هیچکدوم رو بهم نداد ولی خداروشکر ناامید نشدم!!

  ناامید شیطانه!!


  به کف دستتون نگاه کنید،کدوم طراح و نقاشی قادره این شگفتی رو خلق کنه؟!!

  به مردمک چشماتون تو آینه نگاه کنید، کدوم تلسکوپی به این ظرافت ساخته شده!!

  یه لحظه نفستون رو تو سینه حبس کنید،اگه دور ازجونتون نفس برنگرده، کدوم پزشکی تو دنیا میتونه برش گردونه؟!!!

  دوست خوبم، یکبار به درگاه خدا رفتین و جواب نگرفتین!

  فرض کنید پشت در خونه تون موندید،گوشیتون هم جاگذاشتین، نه کلید همراهتونه و نه کسی تو خونه س که در  رو براتون باز کنه!! عزیزانتون رو فراموش میکنید و میرید؟؟!! یا بازم در میزنید و یا منتظرعزیزانتون میشید تا بیان و کلید بندازن و شما برید تو خونه


  دوباره در خونه خدارو بزنید، خدا نگفته برای من گریه و زاری کنید!! گفته با دل بیاین تا جواب بگیرید  به کعبه گفتم تو هم خاکی منم خاک ... چرا باید که من گرد تو گردم؟

  جواب آمد تو با پا آمدی باید بگردی ... برو با دل بیا تا من بگردم...  پاسخ:
  بقول یه دیالوگ بسیار اشنا.....

  من دیگه حرفی ندارم ...انصافا حق مطلب رو بجا آوردید
  دوستان.من تمام مطالب را خوندم.در این میان دو تا مبحث است.یه تعداد از روی اعتقاد حرف میزنند   با حرف امامان و قرآن. یکی هم مثل شهاب دنبال دلیل منطقی هست برای سوالش.کسی نتونست جوابشان را بدهد.من هم به خدا اعتقاد دارم ولی همه چیز را منطقی توجیه کرد.
  پاسخ:
  مجید جان وجود خدا هم بصورت علمی و هم بصورت منطقی و فلسفی و اعتقادی و با هر روشی بگین براتون ثابت میکنم اینکه در قرآن و در همین وبلاگ بیش از 100 معجزه قرآنی گذاشتیم برا ایشون کافی نیست؟ معجزاتی از قرانی که در عصر فقر علم و بر یک شخص بیسواد نازل شده است اما هر چه علم تکمیل میشود و پیشرفت میکند مسائل و زوایای علمی قرآن پررنگ تر میشود آیا همین قرآن برا اثبات خدا کافی نیست ؟یا شما هم معتقدین استناد به قرآن یک بر مبنای اعتقاد و ایدئولوژیست و تعصب است؟ اگر به دنبال این هستین که با علم به وجد خدا و حقانیت قرآن پی ببرید کافیست کلیپ دانشمندان و پروفسورهای بیشماری که اول خدا رو قبول نداشتن بعد با قرآن خدا براشون اثبات شده را ببینید
  اینطوری مشخص میشه که اعتقاد به بودن خدا هم از روی استنادات قرآنی و هم از روی مستندات علمی است نه تعصب و اعتقاد به قران و امامان
  البته تا وقتی کسی نخواهد ببیند نشان دادن و تا وقتی کسی نخواهد بیدار شود و خود را به خواب بزند بیدار کردن بسیار سخت است و هر چه برا بعضیا سند بیاری به مرور بر جهلشان و بر عنادشان افزوده میشود
  و در همین قرآن هم سند این عرض حقیر را بارها دیدم که خدا فرموده چشم و گوش و قلب دارند اما خدا برآنها مهر زده و نمیبینند و نمیشنوند و درک نمیکنند .مواظب باشیم نه از روی نادانی که خدای نکرده از روی عناد و لجاجت مصداق این گروه نباشیم
  با تشکر خادم وبلاگ .مرتضی زمانی
  سلام وعرض خسته نباشید .اقا من میخواستم بدونم شما تلگرام دارید که من باهاتون درتماس باشم چند تا سوال خدمت شما داشتم
  پاسخ:
  سلام برادر از طریق لینک تلگرامی که زیر مطالب گذاشته ایم به کانال عشق فقط خدا تشریف بیارین و اونجا در قسمت مشخصات کانال آیدی تلگرامی بنده هست پیام بدین در خدمتم
  ببخشید بخاطر مسائل شغلی چند روزی میشد نتونسته بودم به وبلاگ سر بزنم
 • زهرا به سلیقه یک وهم
 • خدا منو دوست نداره اون خودخواهه
  پاسخ:
  سلام خواهرم
  پیشنهاد میکنم اول بشینید پای حرفاش بعد در مورد خدا قضاوت کنید شما تا با کسی صحبت نکنید روحیات و وجود و ذات و شخصیتش رو نمیشناسید
  بعد از اینکه او با شما توسط قران حرف زد شما با سبک صحیفه سجادیه با او حرف بزنید ببینید نتیجه رو
  یه باید نباید های مد نظر دوست را رعایت کنید بعد ببینید دوستتون داره یانه
  اگه دوستت نداشت چرا خلقت کرد؟
  چرا بعنوان موجودی بنام انسان و اشرف مخلوقات انتخابت کرد؟
  چرا فلسفه خلقت رو در حخد نیازهای مادی تعریف میکنید و بی ارزش میکنید؟
  خدا ما رو خلق کرده که از طریق نواقص این دنیا به ضعف ها نیازهای بینهایت خود پی ببریم و بعد با رعایت باید و نبایدهای این دنیا و احترام به مدیریتش ما رو به کمال برساند
  اگر مایل به مشاوره بیشتر هستین از طریق آدرس تلگرام همین صفحه در خدمتتون هستم
  عشق خدا نصیبتان
  یعنی یه بنده ای مثل من چقدر باید به درگاه خدا التماس کنه تا حاجتشو بده . 34 سالمه و توی تمام عمرم نماز خوندم و دعا خوندم و به خدا التماس کردم ولی هیچی از خدا ندیدم. یعنی خدا داره لذت میبره ما رو اینجوری میبینه و میخاد قدرتشو ثابت کنه . تا کی؟؟؟؟
  پاسخ:
  نه جالبه کلا همه اونایی که از خدا طلبکارن طلبشون مادی و دنیاییه
  کسی به این فکر نمیکنه اگه قراره ما ابدیت رو در پیش داشته باشیم و و بخواهیم یک عدد مثالی رو برا فهم بیشتر موضوع استفاده کنیم و بگیم عمر ما کلا 100 میلیارد سال خواهد بود و شما هم 34 سالشو طی کردید و بقول خودتون حاجت دنیاییتون رو نگرفتین و تا اخر عمر هم نگیرین بعد بواسطه همین عبادتهایی که داشتید باقی اون 100میلیارد رو قراره شاهانه زندگی کنید اونوقت کی باید طلبکار باشه کی بدهکار؟؟؟

  پس روحیه تعبد ما کجا میره؟ یعنی پذیرش خدا بدون معامله

  یعنی تسلیم به رضای او و صلاح و حکمت او

  مشکل ما اینه خدا رو در حد نیازهای دنیویمون کوچک میکنیم و اکثر منتقدان خدا همین نقد و سوال و اعتراض و کلافگی رو دارن

  حیفه بخدا حیفه

  هیچکس تو این دنیا بدون مشکل نیست و فقط نوعش فرق میکنه بنده خودم که باهاتون صحبت میکنم حداقل الان 5تا مشکل متفاوت دارم و باهاشون میجنگم و از خدا هم کمک میخوام و توکل میکنم

  و هر وقت این ایه سوره بقره یادم میفته تسکین پیدا میکنم

  و البته شما را آزمایش میکنیم به چیزی از ترس  و گرسنگی و نقص مالها و نقص جانها و آفت در زراعت و ...در این هنگام مژده بده به صابران همونایی که گفتند ما از خداییم و بسوی او باز میگردیم

  بله دوست عزیز  خدا به کسی قول زندگی بدون مشکل و نیاز رو نداده که ما هم از ش طلبکار باشیم
  دنبال چرایی خلقتان بگردید چگونه زندگی کردنتان را پیدا میکنید

  از کجا ؟ از کتابی که خودش با اون کتاب همه رو از سوال و سردرگمی و کلافگی نجات داده و این کتاب را مایه هدایت مردم معرفی کرده

  در تلگرام هم در خدمت شما هستیم در حد توان و فرصت
  این حرفها همش بخاطر اینه که دل آدم نترکه وگرنه این برای من هیچ معنی جز بی عدالتی نداره که برای یک نفر از زمین و آسمون بدبختی بباره و یک نفر بدون هیچ تلاشی از خوشی ندونه چکار کنه من با داشتن سرمایه و همه جور خر حمالی همیشه گرفتارم و از خدا میخام از راهه حرومم شده بهم پول بده پول چون پول حروم برکتش بیشتره چون زیاده بابا بسه دیگه اخه خدا چرا انقد کافرهارو دوست داره
  این خوشگلایی که میگن همه مادی نگاه میکنن.بلکه مادی نگاه میکنیم.چون در همین دین اسلام گفته از هر دری که فقر بیاد از در دیگه ایمان رفته‌.وقتی که زندگی یکی بخاطر مادیات به فنا میره فشار به طرف میاد همه جوره اونوقت ایمان کیلو چنده.بنده با میلیاردها سرمایه الان دارم مسافر کشی میکنم و بدبختی میکشم.۲ نفر مال و اموالم رو بالا کشیدن.راست راست هم راه میرن.ازین هایی هستن که نماز صبح هم پا میشن اس ام اس صلوات میفرستن واسه این و اون.وولی عین اب خوردن دروغ میگن.واسه رسیدن به اهدافشونم هر کاری میکنن.باج رشوه.چرا باید حاصل دسترنج و هوش و پشتکار من وقتی میتونم بهترین زندگی رو داشته باشم دست ۲ نفر باشه.نگو امتحان که من در جواب میگم این امتحان نیست با این حرکت خدا من به ظالم بودن خدا یقین پیدا میکنم.
  پاسخ:
  سلام مشتی جان

  یه موضوعی اینجا بایستی اول روشن بشه

  یه سریا اینجا و در فضاهای دیگر ادعا میکنن خدایی وجود نداره که حاضرم با هزاران دلیل و مدرک و سند علمی از تحقیقات و یافته های پروفسورهای جهان وجود خدا رو ثابت کنم الان دیگر خداناباوری تعطیل شده بنده مجموعه ای از اسناد در این مورد رو دارم که برا خوندنشون لطف کنید در تلگرام به بنده پیام بدید بالا هم در مطالبی که برای دوستان سوال کننده فرستادم منابع وجود خدا هست و تقریبا این سوال رو دیگه اونایی که دین هم ندارن خصوصا اونایی که اهل تحقیق و از بهترین نخبه ها و پروفسورهای دنیا هستن جواب دادند که خداناباوری تعطیله و جوابهاشون هم هر خداناباوری رو قانع میکنه

   فقط یک لینک از بیش از 50 سند محکم و علمی رو خدمتتون اینجا میفرستم

  https://bazdeh.org/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D8%A7/  اما موضوع دوم اینه که یه سریا براشون وقتی همه چی گل و بلبله و گل در بر و می در کف و معشوق به کامست خدا خداست و وجود داره و در غیر اینصورت خدایی نیست و عدالتی وجود ندارد آخه کجای دنیا همه فقرا مومن یا کافر بودند که شما این ادعا رو میکنید که فقر از هر کجا بیاد ایمان از طرف دیگه خروج میکنه شغل اکثر پیامبران خدا چوپانی بوده حالا پیامبرا به کنار در همین اجتماع خودمان من به شما قول میدم ثروتمندان از طبقات متوسط و فقیر کمتر اهل معنویت هستند چرا که ثروت و مقام و دنیا  چنان اینا رو به خودشون مشغول کرده که حال معنوی براشون نمونده نه که همشون اینطوری باشن ها نه ولی اکثرا اینطورین 
  اونایی که پولتو بالا کشیدن مسلمان نیستن چون مسلمان واقعی دزدی نمیکنه اختلاس نمیکنه و حق الناس رو به گردن نمیگیره پس اینو به گردن خدا و اسلام نیندازید
  اون دو میلیاردی که قبلا داشتین اونموقع خدا بود و وقتی با تقصیر خودتان از دستش دادید دیگه خدا نیست؟ (اینو قول میدم و همینجا براتون اثبات میکنم شما فقط نحوه از دست دادنشو صادقانه بفرمایید)

  احالا به این دو مطلب توجه بفرمایید


  ارزش و کرامت #فقرا در پیش خداوند

  🍃🌹روایت داریم خداوند چنان از فقرا دلجویی می کند که همه مردم آرزو میکنند که کاش در دنیا فقیر بودند خصوصا آنهایی که گرفتار حساب و کتاب درآمد و ثروث و انفاق و خمس و زکات قرار میگیرند

  🍃🌹در روز قیامت فقرای صبور و با ایمان را حضرت حق در محلی جمع می کند و ندا می دهد :

  🍃🌹دنیا را به شما ندادم به خاطر کرامت شما بود نه خواری شما.

  🍃🌹دوست به دوست چیز بی ارزشی را هدیه نمی دهد. امروز لطف من را در حق خود خواهید دید.

  🍃🌹جایگاه شما بهشت است بخاطر سختیهایی که متحمل شدید

  🍃🌹بروید و با خود هر کسی را که در دنیا لقمه یا جرعه ای شربت به خاطر امروزش به شما بخشیده است، پیدا کنید و با خود وارد بهشت کنید.😍👌

  📚خلاصه الاخبار


  روزی فقرا به پیغمبر عرض کردند:

  ثروتمندان بهشت را نصیب خود ساختند

   زیرا حج وعمره بجا می آورند صدقه میدهند و ما قدرت اینگونه عبادات را نداریم

  پیامبر فرمودند:هریک از شما که برای خدا صبر کند سه پاداش دارید که هیچ ثروتمندی ندارد

  🍃اول:در بهشت غرفه ای هست که همانند ستاره در نظر بهشتیان میدرخشد،
  در این غرفه کسی را راه ندهند جز پیامبر فقیر یا شهید فقیر یا مومن فقیر را


  🍃دوم: این که فقرا پانصد سال پیش از اغنیا وارد بهشت میشوند

  🍃سوم: اینکه (خداوند ثواب عبادت فقیر را بیشتر دهد مثلا)

  اگر فقیر و غنی هر دو گویند

  سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر

  ثواب غنی (ثروتمند) کمتر از فقیر است

  فقرا گفتند از خدا و رسولش و از اینکه فقیر هستیم خوشحالیم و راضی شدیم

  📚مواعظ العددیه


  #تفکر_در_قرآن

  و هرگز چشمان خود را به نعمتهای مادّی، که به گروه هایی از آنان داده ایم، میفکن! اینها شکوفه های زندگی دنیاست تا آنان را در آن بیازماییم...

  آیه ۱۳۱ سوره طه

  تویی که میگی خدا وعده نداده که من زندگی خوب بسازم برای بندگان.پس دعا و اینا به چه درد میخوره.پس خدا به چه درد میخوره؟!با بُت چه فرقی داره.البته بُت حداقل دیده که میشد.
  پس هدف از بوجود آمدن آدم ها فقط عذاب دادن بعضیهاشونه . چه عدالت مسخره ای . چه خدای ناعادلی . بعد همه میان وعده آخرت و بهشت رو میدن . خدایی که توی این دنیا نمیتونه حاجت یه نفر رو بعد سالها برآورده کنه پس اون دنیا هم نمیتونه . شاید به نظر شما من کافر شدم ولی این سوالی که من هر روز از خودم میپرسم . خدا که توی این دنیا من رو ندیده و صدام رو نشنیده پس اون دنیا هم همینطوریه .
  ✅_ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺯﺩ ﺯﺩ
  ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺧﺪﺍﯾﺎﺍین بود ﻋﺪﺍﻟﺘﺖ؟!
  ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮی ﻣﺤﺘﺎﺝ آخه؟!

  🍃ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﭘﻮﻝ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺍﺯ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭفتن ﻫﻤﺴﺮ قبلیشه

  ✅ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺩﺭ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩﺳﺎﺯ ﻣﺤﻠﻮ ﺩﺯﺩ ﺯﺩ
  ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺧﺪﺍﯾﺎ!ﭼﺮﺍ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺳﻨﮕﻪ، ﻣﺎﻟﻪ ﭘﺎﯼ ﻟﻨﮕﻪ؟
  ﺩﺍﺷﺖ ﺟَﻬﺎﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍﺷﻮ ﺟﻮﺭ ﻣﯿﮑﺮﺩ

  🍃ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮ ﭘﻨﺠﺮﻩﺳﺎﺯ 15ﺳﺎﻧﺖ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺩﺍﺭﻩ.

  ✅ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮﻕ ﭘﺎﺭﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺭﻭ ﭘﺮﺍﯾﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮﮐﺶ ﻣﺤﻞ
  ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﺪﺍﯾﺎ!ﺗﻮ ﮐﻪ ﻇﺎﻟﻢ ﻧﺒﻮﺩﯼ!
  ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﻪ ﺯﺣﻤﺖﮐﺶ؟

  🍃ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﭘﻮﻝ ﭘﺮﺍﯾﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺍﺭﺛﯿﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭﺯﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﯾﺘﻤﯿﺶ ﺟﻮﺭ ﺷﺪﻩ.

  ✅ﭘﺴﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﻞ ﻧﺎﻗﺺُﺍﻟﺨﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻣﺪ
  ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺧﺪﺍﯾﺎ!ﭼﺮﺍ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﻇﺎﻟﻤﯽ ﺗﻮ؟!
  ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻣﻦ ﻭ ﺣﺞ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ

  🍃ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺎﺯﻩ به زنها چه خیانتی کرده...

  ✅ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺭو ﺑﭽﻪﻫﺎﺵ ﺑﻪ ﮐﻬﺮﯾﺰﮎ ﺳﭙﺮﺩﻥ
  ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺧﺪﺍﯾﺎ!ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟! ﭘﺲ ﻋﺪﺍﻟﺘﺖ ﮐﻮ؟ ﺁﺧﻪ ﺩﺭﺳﺘﻪ؟ ﭼﺮﺍ ﺳﺎﮐﺘﯽ؟

  🍃ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﺍﻭﻥ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺗﻮ ﺟﻮﻭﻧﯽ ﭘﺪﺭ ﻣﺎﺩﺭﺷﻮ ﺯﯾﺮ
  ﻣﺸﺖ ﻭ ﻟﮕﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ

  ✅ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺳﺖ ﺭﻭ ﻫﺮ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻣﯿﺬﺍﺭﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ، ﻃﺮﻑ مشکل دار ﺍﺯ ﺁﺏ ﺩﺭﻣﯿﺎﺩ!
  ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺧﺪﺍ ﺍﺯَﺕ ﺭﻭ ﺑﺮﮔﺮﺩﻭﻧﻪ...
  ﺷﺎﯾﺪ ﻃﻠﺴﻢ ﺷﺪﯼ ﺑﺮﻭ ﯾﻪ ﻃﻞ ﺟﺎﺩﻭ بگیر

  🍃ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﯿﺪﻭنستم 10ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ، ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﺯﻥ ﺧﺪﺍ ﺑﯿﺎﻣﺮﺯﺵ ﺗﻬﻤﺖ
  ﺯﺩ ﻭ ﮐﺘﮑﺶ ﺯﺩ ﻭ ﺳﺎﻋﺖ 2ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﭘﺮﺗﺶ ﮐﺮﺩ ﺑﯿﺮﻭﻥ


  ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺗﻬﻤﺖ ﺑﯽﻋﺪﺍﻟﺘﯽ ﻭ ﻇﺎﻟﻤﯽ ﺯدن
  اما پیش خودشون فکر نکردن حتما یک حکمت و پیشینه ای پشت خیلی از اتفاقات آدما هست و البته ممکنه اتفاقات زندگی خیلیا هم بدون خیانت و حق الناس باشه و صرفا امتحان زندگی باشه و نمیشه گفت هر کسی هر اتفاقی براش میفته صرفا بخاطر ظلمی هست که مرتکب شده
  خداوند در قرآن فرموده هر نعمتی که به شما برسد از جانب خداست و هر بدی که به شما میرسد از دست خودتان است (بخشی از ترجمه سوره نسا آیه 79

  اینو بدونید خداوند به احدی ظلم نمی کند.
  یعنی شخصی که بی نیاز است شخصی که قادر مطلق است و خالق مطلق نمیتونه اهل ظلم و بی عدالتی باشه و صفت قادر بودن و عادل بودن فقط برازنده اوست

  ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻋﺪﺍلت خدا شک نکن...

  ما به گردن خدا حقی نداریم هر کی را بخواه به دیگری  بر اساس مصالح برتری میده، یکی را میدهد صد ناز نعمت، یکی را نان جو آلوده در خون، یکی را میدهد تخت و تاج و کلاه، یکی را مینشاند به خاک سیاه، نه با آنت مهر نه با اینت کین، خود بدانی ای حکیم

  پاسخ:
  بسیار عالی
  واقعا این دنیا بازار تجارت نیست
  بازار لیاقت و بندگیست
  معلومه به هر کس لطفی شود و نعمت دهند خوشحال و شاکر شود 
  اما هنر آنست به کسی ندهند یا داشته اش را بگیرند و صبر کند و بالاتر از این شاکر هم باشد
  خدا مشتری همچین بندگانیست
  که عقل و ذات انسانیتشان را با نیروی عقل بر نفس برتری داده اند و اهل صبر هستند و دنیا را واگذار کرده اند تا ابدیت را صاحب شوند و بالاتر از این رضایت خالق محبوب را...

  عاقبت عشق زمینی را به عشق آسمانی باختیم

  عشق خدا نصیبتان

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی